Home / 2015 / March

Monthly Archives: March 2015

אנרגיה מתחדשת | קיימות הגדרה | אחריות תאגידית – מהי קיימות

קיימות אנו יכולים לראות שלמושג “קיימות” ישנו ערך וחשיבות בימינו, ואכן מושג זה הוא דבר מוכר אפילו בכל עולם התקשורת.אנשים רבים אומרים את המילה קיימות או מכירים אותה, אך לא יודעים באמת מהו פירושה. בעצם הקיימות מאפשרת התקיימות למשך תקופה ...

Read More »
Scroll To Top