Home / Uncategorized / תרומה לקהילה והשקעה באוכלוסיות מוחלשות

תרומה לקהילה והשקעה באוכלוסיות מוחלשות

תרומה לקהילה

הנתונים אשר עולים בחדשות מדי ערב לא מעודדים: אחוזים גבוהים מאזרחי מדינת ישראל חיים מתחת לקו העוני. רבים מהם לא מסוגלים להרשות לעצמם קניית סל מזון בסיסי או אמצעים שונים כגון ביגוד, מכשירי חשמל וצעצועים. לכן בימים אלה חשובה כל כך ההירתמות שלנו למען תרומה לקהילה.

כולנו ערבים זה לזה, כך נכתב במקורות, ואת מונח האחריות החברתית הטמיעו בנו היטב עוד מאז היותנו קטנים מאוד. תרומה לקהילה היא ביסוס של האחריות החברתית הזו והענקת תוקף מעשי לקיומה. תרומה לקהילה ובמיוחד כשהכוונה עבור אנשים נזקקים ניתן לבצע דרך ארגונים שונים באמצעות תרומת מזון או כסף. למשל ארגונים כמו לתת, פתחון לב ועוד .

תרומה לקהילה

תרומה לקהילה

תרומה לקהילה מצביעה על רמת הערבות ההדדית בחברה

כמובן שניתן לבצע תרומה לקהילה גם באופן פרטי ישירות – אם מכירים אדם קרוב או מכר שזקוק לסיוע או לתרום לכך באופן עקיף. למשל, על ידי חיזוק עסקים שהם עסקים חברתיים אשר תורמים לקהילה בין אם על ידי עודפים שנותרים אצלם- למשל מסעדות שתורמות את מה שנותר להן בסוף יום עבודה או עסקים אשר מפרישים חלק מהרווחים למען תרומות מסוימות.

תרומה לקהילה למעשה מסמנת את המדרגה שבה נמצאת החברה מבחינה תודעתית – אם קיימת בה ערבות הדדית חזקה למשל. מרבית החברות המערביות הבחינו בצורך של תרומה לקהילה עבור אוכלוסיות במצב סוציו אקונומי נמוך וזאת כיוון שדווקא בחברות המערביות שהן חברות של שפע תמיד יהיו נוכחים פערי מעמדות. המטרה היא לצמצם את הפערים ככל הניתן.

צימצום הפערים כמובן לא יתבצע רק בזכות מתן תרומות – כמו שלא נותנים רק דגים למי שאינו יודע לדוג. למי שלא יודע לדוג צריך לתת חכה כלומר יש צורך בפיתוח תשתית מתאימה עבור אוכלוסיות מוחלשות כזו שתעודד מעורבות ורצון ללמוד, להתקדם ולהתפתח.

לסיכום, תרומה לקהילה היא גורם חשוב ומסייע בחברה והיא מצביעה על רמת הערבות ההדדית הקיימת בה. יחד עם זאת, חשוב להשקיע גם בפיתוח משאבים ותשתיות בקרב אותן אוכלוסיות כדי לעודד אותן לצאת מאזור קו העוני גם בכוחות עצמם.

 

 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top